EDO-FLEX

PROPOSTES METODOLÒGIQUES PER A LA FLEXIBILITZACIÓ DE L’ENSENYAMENT EN ENTORNS DIGITALS ALS CENTRES DE PRIMÀRIA I SECUNDÀRIA DE LES ILLES BALEARS