EDO-FLEX

Investigador principal:

Jesús Salinas Ibáñez

Equip d’investigació:

 • Adolfina Pérez Garcías
 • Santos Urbina Ramírez
 • Francisca Negre Bennasar
 • Bárbara de Benito Crosetti
 • Antònia Darder Mesquida
 • Gemma Tur Ferrer

Equip de treball:

 • Francisco Lirola Sabater
 • Juan Moreno García
 • Jacoba Munar Garau
 • Sofía Villatoro Moral

Col·laboracions amb altres grups de recerca i/o empreses:

 • Grup Competències, Tecnologia i Societat (COMPETECS) de la Universitat de Lleida
 • ARGET: Applied Research Group in Education and Technology
 • Grup de recerca en Tecnologia Educativa de la Universitat de Múrcia
 • EDUTEC Associació per al desenvolupament de la Tecnologia Educativa
 • «Comissió de la UIB per a la Millora de la Formació Inicial dels estudis de mestre i professorat de secundària»